Wojciech Hanke

Od przeszło 30 lat związany z Instytutem Medycyny Pracy. Pracę w tej instytucji rozpoczął na Studium Doktoranckim (1979) a następnie szkolił się w dziedzinie epidemiologii zawodowej i środowiskowej w Narodowym Instytucie Bezpieczeństwa i Zdrowia w USA (1981-83). Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej oraz przez wiele lat Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
Jego zainteresowania naukowe dot. negatywnego wpływu środowiska, w tym na stan zdrowia kobiet w ciąży oraz ich dzieci. Badania w tym zakresie prowadzone są w ramach kohorty Matka i Dziecko Repro_pl (http://www.repropl.com/)
Jako Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego ( 2015–2020) angażował  się w upowszechnienie wiedzy z zakresu jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie oraz wypracowanie i promowanie dobrych praktyk w celu poprawy jakości powietrza i tym samym ograniczania ekspozycji na jego zanieczyszczenia. Od 2020 pełni funkcję przewodniczącego Rady  Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS oraz Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Jest również przewodniczącym Zespołu ds. Zanieczyszczeń Powietrza przy Radzie Narodowego Programu Zdrowia.

Skip to content