Marta Wiszniewska

Specjalista medycyny pracy oraz toksykologii klinicznej. Pełnomocnik Dyrektora oraz Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Instytutu Medycyny Pracy. Ekspert w zakresie patologii zawodowej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, członek Prezydium Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału Łódzkiego. Członek Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Medycyny Pracy. Wykładowca i kierownik na kursach organizowanych w ramach specjalizacji (medycyna pracy, alergologia, choroby płuc) oraz kursach doskonalących dla lekarzy specjalistów. Od wielu lat organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników i pracodawców, specjalistów ds. BHP, pielęgniarek i lekarzy służby medycyny pracy. Autorka ponad 120 publikacji naukowych. Laureatka nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Skip to content