Marcin Rybacki

Kierownik Przychodni Chorób Zawodowych oraz Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących. Wykładowca i kierownik na kursach organizowanych w ramach specjalizacji oraz kursach doskonalących dla lekarzy. Ekspert w tematyce badań lekarskich kierowców i osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz opieki profilaktycznej nad pracownikiem.  Współautor zaleceń diagnostyczno-orzeczniczych w dziedzinie medycyny pracy. Z ramienia IMP konsultant aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia pracujących i orzecznictwa lekarskiego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Medycyny Pracy. Przewodniczący Oddziału Łódzkiego, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Reprezentant Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Izby Lekarskiej w Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów w Sekcji Medycyny.

Skip to content