Krzysztof Puchalski

Socjolog zdrowia i medycyny. Autor około 100 publikacji naukowych i ekspertyz. Współrealizator ponad 60. projektów badawczych i wdrożeniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, poświęconych promocji zdrowia pracujących. Główny obszar zainteresowań to problematyka potocznych sposobów myślenia i stylów życia związanych ze zdrowiem oraz dynamika, determinanty i jakość procesów promocji zdrowia i komunikowania o zdrowiu w przedsiębiorstwach i innych środowiskach. Nagrodzony wraz z zespołem Krajowego Centrum Promocji Zdrowia nagrodą Światowej Organizacji Zdrowia za osiągnięcia w badaniach w dziedzinie promocji zdrowia. Współtwórca Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy, konsultant projektów prozdrowotnych w dużych przedsiębiorstwach, trener liderów promocji zdrowia i wykładowca akademicki.

Skip to content