Elżbieta Korzeniowska

Kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, koordynator Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia oraz Sieci Menedżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Socjolog  zdrowia i medycyny. Kierowniczka i realizatorka ponad 60. projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu promocji zdrowia pracujących. Autorka ponad 90. publikacji naukowych. Główny obszar zainteresowań to problematyka zachowań i świadomości zdrowotnej pracujących oraz programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w firmach. Uhonorowana, wraz z zespołem, nagrodą Światowej Organizacji Zdrowia za osiągnięcia w badaniach w dziedzinie promocji zdrowia.  Laureatka nagrody im. Haliny Krahelskiej za znaczącą rolę w upowszechnianiu koncepcji promocji zdrowia pracujących w Polsce. Dydaktyk z doświadczeniem akademickim oraz wykładowca/trener na licznych szkoleniach i kursach dla pracodawców, kadry menadżerskiej, profesjonalistów służby medycyny pracy oraz reprezentantów organizacji pracowniczych.

Skip to content