Edyta Reszka

Biolog molekularny, kierownik Zakładu Badań Translacyjnych, Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy ds. Naukowych. Pełni funkcję prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Członek Working Time Society, Cancer Epigenetics Society oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Członek Rady Dziedzinowej Nauk o Życiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W skład aktualnego dorobku naukowego wchodzi ponad 70 publikacji. Kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych finansowanych w drodze konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. NCN i PNRF/EOG. Recenzent publikacji w czasopismach i projektów naukowych, m.in. w ramach NCN, MNiSzW oraz COST. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zaburzenia rytmu okołodobowego i ich wpływ na funkcjonowanie organizmu, w tym na mechanizmy rozwoju nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych. Wielokrotnie zapraszana do wygłoszenia wykładów z zakresu chronobiologii, genetyki i epigenetyki na konferencjach, zjazdach i seminariach. Organizator praktyk i staży studenckich w IMP.

Skip to content