Beata Świątkowska

Epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego i BHP, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Pomysłodawczyni Szkoły Kapitału Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy.
Autorka wielu prac dotyczących zagrożeń zdrowotnych powodowanych przez czynniki szkodliwe powstające w środowisku pracy i życia człowieka w oparciu o badania epidemiologiczne. Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w działaniach ogólnokrajowych i międzynarodowych, mających na celu zwiększanie świadomości i zapobieganie skutkom zdrowotnym narażenia zawodowego.
Czynnie uczestniczy w ocenie zagrożenia oraz analizie skutków zdrowotnych powodowanych ekspozycją zawodową i środowiskową na kancerogeny przy wieloletniej współpracy z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (IARC) oraz Międzynarodowym Instytutem Badań w zakresie Prewencji Chorób (IPRI). W ramach Narodowego Programu Zdrowia odpowiedzialna za prowadzenie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych, przygotowując coroczne opracowania epidemiologiczne stanowiące pełne źródło informacji o stwierdzonych w naszym kraju chorobach zawodowych. Kierownik Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem.
Ukończyła szereg kursów udoskonalających z zakresie epidemiologii i ochrony zdrowia. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, lekarzy i innych pracowników związane z wpływem czynników szkodliwych na zdrowie populacji oraz ochroną zdrowia pracowników.

Skip to content