Anna Kozajda

Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Biologicznego. Koordynator Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Czynników Biologicznych. Ekspert w dziedzinie zawodowej i środowiskowej ekspozycji na szkodliwe działanie czynników biologicznych, w tym oceny zagrożeń zdrowotnych związanych z zagrzybieniem budynku. W swojej pracy naukowej skupia się na ocenie ryzyka dla zdrowia ludzi środowiskowo eksponowanych na potencjalnie patogenne mikroorganizmy oraz metodach zapobiegania wystąpieniu niekorzystnych skutków zdrowotnych w narażonych populacjach. Specjalista z zakresu jakości powietrza wewnętrznego w budynkach i wpływu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu w pomieszczeniach na stan zdrowia ludzi. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie higieny pracy. Autorka ponad 40 publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz licznych doniesień konferencyjnych.

Skip to content