Agnieszka Lipińska- Ojrzanowska

Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy. Kierownik Oddziału Chorób Zawodowych, w którym łączy opiekę nad pacjentami hospitalizowanymi z powodu podejrzenia chorób zawodowych z prowadzeniem specjalizacji lekarzy kształcących się w dziedzinie medycyny pracy będąc kierownikiem specjalizacji, a także z działalnością naukowo-badawczą i ekspercką w ochronie zdrowia pracujących. Laureatka stypendium Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci (2010), dwukrotna laureatka stypendium Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (2011, 2017), laureatka Grantu Narodowego Centrum Nauki finansującego projekt badawczy  w latach 2012-2016. Wykładowca i kierownik na kursach specjalizacyjnych w dziedzinie medycyny pracy oraz kursach doskonalących dla lekarzy. Ekspert w tematyce diagnostyki i orzecznictwa o chorobach zawodowych oraz w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi. Autorka około 30 publikacji w uznanych czasopismach naukowych.

Skip to content