Postępowania w stanie epidemii

Szkolenie dla pracodawców, pracodawców, służb BHP, lekarzy medycyny pracy

Dalej

Zapobieganie zakażeniu COVID-19 w zakładzie pracy

Szkolenie dla kierownictwa zakładów pracy i jednostek samorządów terytorialnych

Dalej

Webinarium: Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne w różnych środowiskach pracy

z uwzględnieniem rekomendacji w kierunku ochrony pracowników przed infekcją koronawirusem SARS-CoV-2

Dalej

Ochrona zdrowia pracujących przed zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2

wywołującym COVID‑19 – aktualny stan wiedzy i zalecenia

Publikacja

Zalecenia w związku
z SARS-CoV-2

Opracowane na podstawie raportu CDC

Dalej

Broszura
Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty pracy zdalnej

broszura „Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty pracy zdalnej”

Dalej

Profesjonalni wykładowcy

Nasi wykładowcy to wysokiej klasy eksperci ochrony i promocji zdrowia pracujących.

Ponad 60 lat doświadczenia

Od początku istnienia Instytutu edukacja była ważnym obszarem naszej działalności.

Tysiące przeszkolonych osób

Od kilkudziesięciu lat z pasją i zaangażowaniem dzielimy się wiedzą.

Witamy na naszych stronach

Dobre zdrowie aktywnych zawodowo to istotny warunek rozwoju kraju, społeczności lokalnych  jak i poszczególnych firm.  Jesteśmy świadomi konieczności intensyfikacji działań zorientowanych na wzrost wiedzy i kompetencji profesjonalistów, którzy mogą skutecznie wspierać pracowników w dbaniu o własne zdrowie. Szkoła Kapitału Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera oferuje szkolenia dla profesjonalistów ochrony zdrowia pracujących i innych instytucji zdrowia publicznego oraz kadry firm, zainteresowanych dobrym samopoczuciem oraz sprawnością i efektywnością pracy swojego personelu. Nasza wysokiej jakości, zweryfikowana naukowo, funkcjonalna i elastyczna oferta szkoleniowa stwarza warunki do lepszej identyfikacji,  kontroli i modyfikacji czynników kształtujących zdrowie w pracy, a tym samym jak najdłuższego

Dalej

Zagrożenia chemiczne i biologiczne

Czynniki biologiczne. Zagrożenie chemiczne. Azbest i pyły.

Dalej

Epidemiologia

Epidemiologia środowiskowa. COVID-19. Choroby cywilizacyjne.

Dalej

Medycyna pracy

Kursy specjalizacyjne, doskonalące i do uprawnień.

Dalej

Promocja zdrowia, ergonomia i psychologia

Promocja zdrowia. Fizjologia pracy i ergonomia. Psychologia.

Dalej

Ochrona radiologiczna i narażenie na hałas

Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne. Hałas i drgania.

Dalej

Pozostałe

Wyroby medyczne. Substancje psychoaktywne. Praca zmianowa. ABC badań naukowych.

Dalej
Skip to content