Promieniowanie jonizujące

Kurs dla lekarzy do uprawnień w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
12–13.10.2020 r.

Dalej

Ryzyko wystąpienia urazów ze strony
układu mięśniowo-szkieletowego

Celem szkolenia jest minimalizacja ryzyka wystąpienia u pielęgniarek urazów/dolegliwości.
04.12.2020 r.

Dalej

Nowe regulacje w zakresie
rejestracji wyrobów medycznych.

Szkolenie skierowane jest do producentów wyrobów medycznych, specjalistów ds. rejestracji wyrobów medycznych
07.12.2020 r.

Dalej

Zalecenia w związku
z SARS-CoV-2

Opracowane na podstawie raportu CDC

Dalej

Choroby cywilizacyjne – działania profilaktyczne wśród pracowników

Szkolenie dla lekarzy, pielęgniarek, specjalistów BHP, działów HR, pracodawców 8.12.2020 r.

Dalej

Osoby ubiegające się o broń

Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich
05–09.10.2020 r.

Dalej

Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i
związane z tym zagrożenia

Adresaci: pracownicy placówek służby zdrowia; szkolnictwa; służb mundurowych
10.12.2020 r.

Dalej

Profesjonalni wykładowcy

Nasi wykładowcy to wysokiej klasy eksperci ochrony i promocji zdrowia pracujących.

Ponad 60 lat doświadczenia

Od początku istnienia Instytutu edukacja była ważnym obszarem naszej działalności.

Tysiące przeszkolonych osób

Od kilkudziesięciu lat z pasją i zaangażowaniem dzielimy się wiedzą.

Witamy na naszych stronach

Dobre zdrowie aktywnych zawodowo to istotny warunek rozwoju kraju, społeczności lokalnych  jak i poszczególnych firm.  Jesteśmy świadomi konieczności intensyfikacji działań zorientowanych na wzrost wiedzy i kompetencji profesjonalistów, którzy mogą skutecznie wspierać pracowników w dbaniu o własne zdrowie. Szkoła Kapitału Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera oferuje szkolenia dla profesjonalistów ochrony zdrowia pracujących i innych instytucji zdrowia publicznego oraz kadry firm, zainteresowanych dobrym samopoczuciem oraz sprawnością i efektywnością pracy swojego personelu. Nasza wysokiej jakości, zweryfikowana naukowo, funkcjonalna i elastyczna oferta szkoleniowa stwarza warunki do lepszej identyfikacji,  kontroli i modyfikacji czynników kształtujących zdrowie w pracy, a tym samym jak najdłuższego

Dalej

Zagrożenia chemiczne i biologiczne

Czynniki biologiczne. Zagrożenie chemiczne. Azbest i pyły.

Dalej

Epidemiologia

Epidemiologia środowiskowa. COVID-19. Choroby cywilizacyjne.

Dalej

Medycyna pracy

Kursy specjalizacyjne, doskonalące i do uprawnień.

Dalej

Promocja zdrowia, ergonomia i psychologia

Promocja zdrowia. Fizjologia pracy i ergonomia. Psychologia.

Dalej

Ochrona radiologiczna i narażenie na hałas

Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne. Hałas i drgania.

Dalej

Pozostałe

Wyroby medyczne. Substancje psychoaktywne. Praca zmianowa. ABC badań naukowych.

Dalej
Skip to content