Zbigniew W. Jóźwiak

Ergonomista w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy, Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Specjalizuje się w zagadnieniach obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w szczególności podczas wykonywania czynności transportu ręcznego oraz obsługi komputerów. Wykładowca na kursach organizowanych w ramach specjalizacji oraz kursach doskonalących dla lekarzy specjalistów. Od wielu lat organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników i pracodawców, specjalistów ds. BHP, pielęgniarek i lekarzy służby medycyny pracy. Autor ponad 200 publikacji propagujących zagadnienia ergonomii w pracy zawodowej. Laureat m.in. nagrody Złote Szelki miesięcznika ATEST Ochrona Pracy za osiągnięcia w zakresie popularyzowania zagadnień ergonomii w środowisku pracy.

Skip to content